Son yıllarda kadınların çeşitli egzersiz programlarına olan ilgilerinin gi­derek artması, bu aktivitelerin gebelikte de sürdürülmesine, hatta özellik­le bu dönemde estetik kaygılarla egzersiz yapma isteğinin artmasına yol açmıştır.
Fiziksel yönden aktif olan kadınların daha kolay doğum yaptıklarına dair kanıtlar çok eskilere dayanmaktadır. Aristotales, zor doğumların se­danter (pasif) yaşam biçiminden kaynaklandığını belirtmiştir. İbrani kölele­rin diğer kadınlardan daha kolay doğum yaptıkları kutsal kitapta yazmak­tadır. Yirminci yüzyılın başlarında egzersiz önerileri temiz havada yürüyüş yapmakla sınırlıyken 1930’larda daha aktif egzersiz programlarının ilk te­melleri atılmıştır. Vaugh’un perine (vajen etrafındaki) kaslarını güçlendirici çömelme egzersizleri, Read’in solunum teknikleri, Lamaze’ın psikoprofi­laktik doğum yöntemleri bu dönemdeki örneklerdir.

1940 ile 1960 yılları arasındaki dönemde egzersiz programları yukarı­daki öneriler ve açık havada yapılan yürüyüşlerle sınırlı kalmıştır.
Ancak son yıllarda giderek daha fazla kadın, gebelikte koşu, aerobik koşu gibi çeşitli egzersiz programlarına katılmak ya da yaptıkları sporu sürdürmek ister hale gelmiştir.
Gebelikteki emosyonel (duygusal), sosyal ve psikolojik durumlar, fi­ziksel uygunluğu etkiler. Fizyoterapist bunlara karşı duyarlı olmalı ve dil, etnik köken, kültürler, fırsat eşitliği ve kadının özel gereksinimleri gibi di­ğer konuların da farkında olmalıdır. Fizyoterapistin gebe kadına yaklaşımı dostça, esnek, bireysel ve eğer mümkünse kanıta dayalı olmalıdır.
Kadınların çoğu, günümüzde, yaşam tarzlarının içine düzenli egzersizi de katmış olup bunu gebelikte de sürdürme arzusundadırlar. Azınlıkta ka­lan bir grup kadın ise, ilk kez gebe kaldıklarında egzersiz yapmaya karar verirler.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

med terms