Bilindiği üzere, Kurumumuz ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki “Sağlıkta Dönüşüm Programı: Sürekli Mesleki Gelişim Çerçevesinde Aile Hekimlerinin Durum Tespiti ve Eğitim Sonucu Gelişimlerinin İzlenmesi” konulu hizmet alım protokolü imzalanmış olup eğitimler devam etmektedir.

Söz konusu protokolde yer alan bitirme sınavına ilişkin hususlar değiştirilerek, “katılımcıların bu eğitim kapsamında modüllerin en az %80 ine devam etmeleri ve her modül içindeki her bir ders için sonrasında uygulanan son testlerde en az %50 başarı sağlamaları durumunda Kamu Hizmet Sunucusu tarafından başarı belgesi düzenlenecektir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

med terms