01/01/2016 tarihinde yürürlüğe giren “Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29/12/2015 tarihinde yayımlanmış olup sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayeneleri, ilgili mevzuatta yer alan usuller çerçevesinde yürütülecek olup sürücü olur raporlarına ilişkin olarak ekte yer alan usullere riayet edilecektir. Konunun aile hekimlerine ve diğer ilgili sağlık personellerine duyurulması hususunda gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Konu ile ilgili dosyaları indirmek için lütfen tıklayınız.
med terms