Eğitim Kurumları için Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) kapsamında 2018 İlkbahar dönemi SAHU kontenjanları için doldurulması gereken form ektedir.
Dr. Sinan BULUT
T:C. Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Tel: 0 312 565 58 93

2018 İlkbahar Dönemi Kontenjan Talep Formu için tıklayınız.

med terms