Genelge, Genel Yazı ve Protokoller

1 Aile Sağlığı Merkezlerinde Bulundurulması Gereken Aspiratör Cihazları Hakkında Genel Yazı
2 Aile Hekimliği Çalışanlarının Nöbetlerini TSM'lerde Tutması
3 Aile Hekimliği Uygulamasında Standart Form Çalışması
4 Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hk._Ek dosyalar
5 Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları
6 Sağlik, Eğitim Ve Araştirma Bölgesi Oluşturularak İşbirliği Yapilmasi Hakkinda Protokol
7 USVS Yeni Sürüm
8 Nöbet Konulu Genelge
9 Ödeme Verileri ve Gezici Hizmet Nüfusu
10 ASM'de Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi ASM ve AHB İzleme Değerlendirme Formları
11 Yetkilendirilmiş Aile Hekimleri Konulu Resmi Yazı
12 Aşı Uygulamalarında Performans
13 Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı
14 Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri
15 Aile Sağlığı Merkezlerinin Bakım ve Onarımları Hakkında
16 Aile Sağlığı Merkezlerinin Özürlü Kişilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi
17 Sürücü Olur Raporları Hakkında Duyuru
18 ASM Tabelaları ve AH Kaşeleri Hakkında Duyuru (GÜNCEL)
19 Sağlık Bakanlığı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmeti Sunucularınca Verilecek Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Hizmetlerinin Düzenlenmesi Ve Yetkilendirilmesine İlişkin Protokol
20 Aile Hekimliği Birimlerinin Belirlenmesi
21 Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri Hakkında 2011/45 sayılı Genelge
22 Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakında Duyuru
23 Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka Yerinde İlaç Teminine İlişkin Protokol
24 Sağlık, Eğitim Ve Araştırma Bölgesi Oluşturularak İşbirliği Yapılması Hakkında Protokol
25 Aile Hekimi / Aile Sağlığı Elemanı Kadroları Hakkında Duyuru
26 Aile Hekimliği Formları
27 Aile Hekimlerinin Sözleşme Örneği
28 Taşra Teşkilatı Personelinin Yararlanacağı Kamu Konutu Niteliğindeki Lojmanların Tahsisi ve Kullanımı Hakkında Genelege
29 Aile Hekimliği Uygulamasında İkametgah Zorunluluğu
30 Genel Sağlık Sigortası
31 Aile Sağlığı Merkezi ve Gezici Hizmet Bölgeleri Değişikliği
32 Aile Hekimliği Eğitimleri
33 Aile Hekimliği Uygulamaları
34 Aile Hekimliği Pilot İl Dışından Yerleştirme İşlemleri
35 Aile Hekimliği Pilot İl Dışından Yerleştirme İşlemlerinde Uyulacak Esaslar
36 Aile Sağlığı Elemanlarının Sözleşme Örneği
37 Diğer Genelgeler
38 Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol
med terms