Genelge, Genel Yazı ve Protokoller

Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı
1 Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları teşkilatında görev yapan personelin aile hekimliği uygulamasına geçebilmesi için muvafakata ilişkin usul ve esaslar
2 Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemleri
3 Nöbet Hizmetleri
4 Aile Sağlığı Merkezlerinde Bulundurulması Gereken Aspiratör Cihazları Hakkında Genel Yazı
5 Aile Hekimliği Çalışanlarının Nöbetlerini TSM'lerde Tutması
6 Aile Hekimliği Uygulamasında Standart Form Çalışması
7 Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hk._Ek dosyalar
8 Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları
9 Sağlik, Eğitim Ve Araştirma Bölgesi Oluşturularak İşbirliği Yapilmasi Hakkinda Protokol
10 USVS Yeni Sürüm
11 Nöbet Konulu Genelge
12 Ödeme Verileri ve Gezici Hizmet Nüfusu
13 ASM'de Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi ASM ve AHB İzleme Değerlendirme Formları
14 Yetkilendirilmiş Aile Hekimleri Konulu Resmi Yazı
15 Aşı Uygulamalarında Performans
16 Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı
17 Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri
18 Aile Sağlığı Merkezlerinin Bakım ve Onarımları Hakkında
19 Aile Sağlığı Merkezlerinin Özürlü Kişilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi
20 Sürücü Olur Raporları Hakkında Duyuru
21 ASM Tabelaları ve AH Kaşeleri Hakkında Duyuru (GÜNCEL)
22 Sağlık Bakanlığı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmeti Sunucularınca Verilecek Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Hizmetlerinin Düzenlenmesi Ve Yetkilendirilmesine İlişkin Protokol
23 Aile Hekimliği Birimlerinin Belirlenmesi
24 Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri Hakkında 2011/45 sayılı Genelge
25 Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakında Duyuru
26 Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka Yerinde İlaç Teminine İlişkin Protokol
27 Sağlık, Eğitim Ve Araştırma Bölgesi Oluşturularak İşbirliği Yapılması Hakkında Protokol
28 Aile Hekimi / Aile Sağlığı Elemanı Kadroları Hakkında Duyuru
29 Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol
30 Aile Hekimliği Pilot İl Dışından Yerleştirme İşlemlerinde Uyulacak Esaslar
31 Aile Hekimliği Pilot İl Dışından Yerleştirme İşlemleri
32 Aile Hekimliği Uygulamaları
33 Aile Hekimliği Eğitimleri
34 Aile Sağlığı Merkezi ve Gezici Hizmet Bölgeleri Değişikliği
35 Genel Sağlık Sigortası
36 Aile Hekimliği Uygulamasında İkametgah Zorunluluğu
37 Aile Hekimliği Formları
38 Aile Sağlığı Elemanlarının Sözleşme Örneği
39 Aile Hekimlerinin Sözleşme Örneği
40 Diğer Genelgeler
41 Taşra Teşkilatı Personelinin Yararlanacağı Kamu Konutu Niteliğindeki Lojmanların Tahsisi ve Kullanımı Hakkında Genelege
med terms