Genelge, Genel Yazı ve Protokoller

1 Nöbet Hizmetleri
2 Aile Sağlığı Merkezlerinde Bulundurulması Gereken Aspiratör Cihazları Hakkında Genel Yazı
3 Aile Hekimliği Çalışanlarının Nöbetlerini TSM'lerde Tutması
4 Aile Hekimliği Uygulamasında Standart Form Çalışması
5 Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hk._Ek dosyalar
6 Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları
7 Sağlik, Eğitim Ve Araştirma Bölgesi Oluşturularak İşbirliği Yapilmasi Hakkinda Protokol
8 USVS Yeni Sürüm
9 Nöbet Konulu Genelge
10 Ödeme Verileri ve Gezici Hizmet Nüfusu
11 ASM'de Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi ASM ve AHB İzleme Değerlendirme Formları
12 Yetkilendirilmiş Aile Hekimleri Konulu Resmi Yazı
13 Aşı Uygulamalarında Performans
14 Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı
15 Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri
16 Aile Sağlığı Merkezlerinin Bakım ve Onarımları Hakkında
17 Aile Sağlığı Merkezlerinin Özürlü Kişilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi
18 Sürücü Olur Raporları Hakkında Duyuru
19 ASM Tabelaları ve AH Kaşeleri Hakkında Duyuru (GÜNCEL)
20 Sağlık Bakanlığı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmeti Sunucularınca Verilecek Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Hizmetlerinin Düzenlenmesi Ve Yetkilendirilmesine İlişkin Protokol
21 Aile Hekimliği Birimlerinin Belirlenmesi
22 Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri Hakkında 2011/45 sayılı Genelge
23 Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakında Duyuru
24 Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka Yerinde İlaç Teminine İlişkin Protokol
25 Sağlık, Eğitim Ve Araştırma Bölgesi Oluşturularak İşbirliği Yapılması Hakkında Protokol
26 Aile Hekimi / Aile Sağlığı Elemanı Kadroları Hakkında Duyuru
27 Aile Hekimliği Formları
28 Aile Hekimlerinin Sözleşme Örneği
29 Taşra Teşkilatı Personelinin Yararlanacağı Kamu Konutu Niteliğindeki Lojmanların Tahsisi ve Kullanımı Hakkında Genelege
30 Aile Hekimliği Uygulamasında İkametgah Zorunluluğu
31 Genel Sağlık Sigortası
32 Aile Sağlığı Merkezi ve Gezici Hizmet Bölgeleri Değişikliği
33 Aile Hekimliği Eğitimleri
34 Aile Hekimliği Uygulamaları
35 Aile Hekimliği Pilot İl Dışından Yerleştirme İşlemleri
36 Aile Hekimliği Pilot İl Dışından Yerleştirme İşlemlerinde Uyulacak Esaslar
37 Aile Sağlığı Elemanlarının Sözleşme Örneği
38 Diğer Genelgeler
39 Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol
med terms