I. ALMANYA SAĞLIK  SİSTEMİ
Almanya sağlık eğitimi konusunun bilincine varmış ve önemsemiş ülkelerden biridir. Almanya’da koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümü halkın sağlık eğitimi ve kitlelere mesajlara ayrılmıştır. Herkes kendi sağlığını korumakla yükümlüdür. Sağlık eğitiminde devlet, eyalet ve belediyelerce sorumluluğu paylaşılmış, iç içe geçmiş bir sistem vardır. Sağlık Bakanlığı ve eyalet düzeyinde en yüksek sağlık makamları sağlık eğitiminden sorumludur. Bakanlığa bağlı Devlet Sağlık Eğitim Merkezi (BZgA) sağlık eğitimini üstlenmiştir.

Buradan hareket edilerek bazı eyaletlerde Sağlık Eğitim ve Çalışma Merkezleri kurulmuştur. Okullardaki sağlık eğitimini de Eğitim Bakanlığı ve eyaletlerin Eğitim Senatoları üstlenmiştir. Resmi olmayan düzenlemede çatı örgüt Alman Ulusal Sağlık Derneği ve Alman Halkının Sağlığını Koruma Merkezi’dir. Sağlık Bakanlığının bu kurumlara finanssal desteği vardır. Buradan da anlaşılacağı gibi Almanya sağlık eğitimine de büyük önem vermektedir.
Almanya sağlık sistemi Bismark Sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Amaç, toplumun tümünü mümkün olan en geniş yelpazede sağlık hizmeti kapsamına almaktır. Hizmet sunum olanakları büyük ölçüde kamunun elindedir. Sağlık hizmetleri talebinin finansmanı büyük ölçüde sosyal sigorta sistemine dayalı olarak işlemektedir. Bugünkü sistem 1950’lerde kurulmuştur. 1980’lere gelindiğinde Dünyada 85 ülke bu sistemle yapılanmaya girmiş ve bunu benimsemiştir.

Dokumanın Tamamı İçin Tıklayınız

med terms