Uygun sağlık hizmeti sağlıklı gelişimin temellerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa Bölge Ofisi (WHO/EURO) sağlığın iyileştirilmesine yönelik olarak sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında genel pratisyenliğin aktif katılımı olmadan herkese sağlık için kendilerinin potansiyel katkılarının olamayacağına inanmaktadır.

 Genel pratisyenlik sağlığın iyileştirilmesi, hastalıklardan korunma, tedavi, rehabilitasyon ve destek hizmetleri kapsayan geniş erimli entegre sağlık hizmetinin dağıtılmasını hedeflemektedir. Bölgedeki üye ülkelerin önemli bir bölümünde sağlık sektörü değişim gösterirken genel pratisyenlik uzun süredir gelişmiş ve yerleşmiş olduğu bir çok ülkede yüksek kalitede kabul edilebilir ve uygulanabilir bir model oluşturmaktadır.

Avrupa'da Genel Pratisyenlik İçin Bir Rehber Oluşturulması Çalışma Grubu, Hollanda Birincil Sağlık Hizmeti Enstitüsü ev sahipliğinde ve WHO/EURO'nun himayesi altında 9-11 Mayıs 1994'de Hollanda Utrecht'de toplandı. Grup, WHO'nun birinci basamak sağlık hizmeti alanında çalışan beş ortak çalışma grubu, Uluslararası Genel Pratisyenler Derneği (SIMG), Dünya Aile Hekimleri/Genel Pratisyenler Akademi ve Dernekleri (WONCA) temsilcilerinden oluşturulmuştu. Amaç, Avrupa'daki Genel Pratisyenlik İçin Rehber'in üzerinde uzlaşılmış ilk versiyonunu ortaya çıkarmaktadı.

 

Dokumanın Tamamı İçin Tıklayınız

med terms