“Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, aile hekimliği uygulamasında çalışan personele yapılacak ödemeleri belirlemiş olup o yönetmelikte tanımlananlar dışında bir ödeme yapılamaz.

med terms