Aile sağlığı merkezi gider ödemesi, “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda aile hekimine yapılır. Buralardaki aile hekimleri de aile hekimliği birimleri gruplandırmasına başvurabilirler.
med terms