Bir vatandaşın, aile hekimi değiştirmek için beklemesi gereken 3 aylık süre, vatandaşın o aile hekimliği birimine kaydından itibaren başlar. Dolayısıyla, vatandaşın kayıtlı olduğu birime, ek yerleştirmeyle yeni bir hekim gelirse ya da bu birimde yeni bir hekim görevlendirilirse 3 aylık süre baştan başlamaz. 3 aylık süre, vatandaşın talebiyle yapılan hekim/birim değişikliğinden itibaren başlar.
med terms