Pilot il dışından yerleştirme işlemi Bakanlığın izni ile yapılabilir. Bu durumda müracaat eden kişilerin muvafakatişlemlerinden sonra yerleştirme yapılır.  Memurlar ile sözleşmeli statüden ayrılacak olanların yerleştirilmeleri kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirilmeleri usulüne göre yapılır.

med terms