Yerleştirmeler iki grup halinde yapılmaktadır. Başvuru yapan aile hekimliği uzmanları birinci grup, tabipler ve izin verilen diğer uzman tabipler ise ikinci grup olacak şekilde hizmet puanına göre sıralanırlar. Hizmet puanı 8.6.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklanan bölge, grup ve puanlarına göre hesaplanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp, aile hekimliği eğitimi alarak sertifika sahibi olan ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre seçilerek birinci aşama uyum eğitiminde eğitici olarak yer alanlara eğitici olarak katıldıkları her bir eğitim için Yönetmeliğimizde yer alan ek puan verilmektedir. Eğitimden kazanılan ek puanlar ülke genelinde sadece bir defaya mahsus olmak üzere kişinin kadrosunun bulunduğu ilin aile hekimliği ilk yerleştirmesinde kullanılmak üzere hizmet puanına eklenmektedir.

med terms