Görevlendirme ile çalışan  aile hekimi ve aile sağlığı elemanları izinler bakımından asli statülerine ilişkin mevzuata tabidirler.

med terms